zaterdag 18 december 2004

Workshop Christmas Carols 2004

De grote opkomst en het enthousiasme van de deelnemers aan de workshop Christmas Carols in 2003 waren voor ons aanleiding om ook dit jaar een soortgelijke workshop te organiseren. Deze werd gehouden op zaterdag 18 december 2004 in De Grote Geer in Houten.

Vanaf 1 uur werden onder leiding van dirigent Ad Bethlehem enkele carols ingestudeerd, waarna vanaf 5 uur belangstellenden luisterden naar de ingestudeerde carols en tot slot meezongen met enkele bekende kerstliederen.