Over Rondo

Houtens Kamerkoor Rondo
 

Houtens Kamerkoor Rondo is een gezellig en ambitieus koor. Wij zingen wereldlijke en geestelijke muziek. Van renaissance tot nu, meestal a capella. We hebben een eigen stijl en een eigen geluid. Dat blijkt vaak uit onze eigenzinnige repertoirekeuze.

De naam Rondo
De naam Rondo verwijst naar de muziekterm rondo en naar diverse Houtense gebieden met de naam Rond, Rondeel en Rondo. Op deze manier benadrukken we de binding met onze woonplaats Houten.

Maatschappelijk betrokken
Onze leden zitten vol ideeën en initiatieven. Wij willen daar ook andere (Houtense) muziekliefhebbers bij betrekken. We organiseren daarom workshops die iedereen uit Houten kan bezoeken. En we zingen tijdens benefietconcerten.

Hoe vaak treden wij op?
We treden zeker drie keer per jaar op. Meestal twee grotere concerten en een wat kleiner (kerst)concert. Daarnaast verlenen we vaak onze medewerking aan de Cultuurnacht Houten, Vreeswijk bij kaarslicht, treden we op tijdens de activiteitenmarkt en overige korenfestivals.

Lustrum
Houtens Kamerkoor Rondo is opgericht in 2002. In 2012 vierden we daarom ons tweede lustrum. We deden dit met een groots theaterspektakel op 9 en 10 juni in Cultuurhuis Schoneveld.

Wie zijn wij?
Rondo telt ongeveer 22 leden. We kennen kernleden (vaste koorleden) en projectleden die ons tijdelijk versterken. Voor elk project zoeken we naar de juiste stemmenverhouding die past bij de uit te voeren muziek. Tijdens onze repetitieavonden wordt veel gelachen en hard gewerkt. Onze koorleden zijn geoefende zangers die zelfstandig hun muziek kunnen instuderen. Hiervoor stellen we oefenmateriaal beschikbaar.

Belangstelling?
Je kunt vrijblijvend drie repetities bijwonen. De dirigent neemt daarna een stemtest af en beoordeelt of je stem bij de klankkleur van het koor past.

Van onze leden verwachten we het volgende:
- ambitie en inzet
- zangervaring
- stemvastheid
- zelfstudie

Praktisch
Repetities:
- Dinsdagavond van 19.45 tot 22.00 uur
- Basisschool 'Wereldwijs', Guldenslag 131, 3991 WE Houten
- Contributie 25,- per maand

Meer info
Secretariaat: Bert Boeschoten, 030-6372238, info@kamerkoorrondo.nl