zaterdag 12 december 2009

Workshop Christmas Carols 2009

Op zaterdagmiddag 12 december 2009 hebben zo’n vijftig enthousiaste zangers deelgenomen aan de workshop Christmas Carols die Houtens kamerkoor Rondo ook dit jaar weer organiseerde. De middag vond plaats in een sfeervol versierde ‘Grote Geer’.

Veertig vrouwen en tien mannen, met of zonder koorervaring, verzamelden zich rond 2 uur voor de workshop. Onder leiding van dirigent Hans de Munnik ging men voortvarend aan de slag. In korte tijd studeerden de zangers vierstemmig twee bekende en twee minder bekende Carols in. Vanaf 16.45 waren bekenden en familieleden welkom om de Carols te komen beluisteren. Na een middag hard studeren mocht het resultaat er zijn. Hoogtepunt was het middeleeuwse ‘Gaudete’ dat onder begeleiding van Christmas bells en een tamboerijn werd gezongen.

Enkele reacties van de deelnemers: “Het was een hele leuke middag, graag volgend jaar weer.” “Fijn om zo met elkaar muziek te maken.” “Gezellige en zeer verzorgde middag, met voor elk wat wils.”
zondag 29 november 2009

Concert 'Sur tous les tons'

Menselijke en goddelijke zaken verenigd

Met prachtige concerten in Nieuwegein (27 november 2009) en Houten (29 november 2009) heeft het Houtens Kamerkoor Rondo een mooi begin laten zien van de vruchtbare samenwerking met nieuwe dirigent Hans de Munnik. In alle toonaarden werd religieuze muziek van Franse componisten ten gehore gebracht waarin naast geloof, hoop en troost ook al een glimp van Kerstmis doorklonk.

En hun stem weerklonk over geheelde aarde, zo stond op de balustrade te lezen waarop het Houtens Kamerkoor Rondo zijn concert in Houten begon. Toepasselijker kon het niet. Want toegegeven, geheel de aarde is wat verdreven, maar feit is dat dit koor een prachtige heldere koorklank en groot volume weet te creëren, om vervolgens moeiteloos terug te schakelen naar heel zacht. De loepzuivere zang gekoppeld aan een gevarieerd programma van Franse componisten en Franstalige liederen leverde een fantastisch concert op met veel luister- èn kijkgenot. Het koor wisselde namelijk een aantal keren van plaats. Dat bracht niet alleen levendigheid, maar de plekken waren ook functioneel. Zo werd Tota pulchra es, een loflied voor Maria van Duruflé gezongen onder het altaarstuk waarop de Tenhemelopneming van Maria is afgebeeld, die de kerk haar naam gaf. De meeste stukken werden uitgevoerd op het podium voor het altaar. Het koor bracht de daarop aangebrachte Latijnse tekst tot uitvoering: hier worden aardse met hemelse, menselijke met goddelijke zaken verbonden: God zal zich verheugd hebben met zoveel schoonheid uit menselijke kelen.

'Rondo' dankt zijn naam aan de muziekterm rondo maar verwijst ook naar thuisbasis Houten, met namen als Het Rond en Rondeel. Het is een ambitieus koor, dat van zijn 25 leden inzet, zangervaring, stemvastheid en zelfstudie verwacht. Aspecten die nieuwe dirigent Hans de Munnik uit het muzikale hart gegrepen zijn. In mei dit jaar nam hij het dirigeerstokje over van Ad Bethlehem. Als dirigent van het Nieuwegeins Amateur Symfonieorkest en het Requiemkoor schuwt de Munnik de uitdaging evenmin en weet hij een bijna professioneel resultaat neer te zetten. Dat is hem ook bij Rondo uitstekend gelukt.

Het koor had dit jaar gekozen voor geestelijke muziek van Franse componisten. Organist Paul van der Woude zorgde voor de zeer verzorgde muzikale begeleiding. Hij speelde ook twee solostukken: Petit Offertoire van César Franck en zes van de Thirty Short Inventions van Herman Strategier, verschillend in toonsoort én sfeer, van meditatief tot uitbundig. Mooi was dat in de Franstalige liederen zang een belangrijke rol speelde: God werd aanbeden of verheerlijkt met zang. Zoals in 'Et pourtant', een tekst van Calvijn op muziek gezet door Adrian Williams: Als wij zingen, zijn we er zeker van dat God ons de woorden in de mond legt, alsof Hij zelf zingt in ons om zijn glorie te verheffen. Rondo heeft al vaker liederen van deze Engelse componist uitgevoerd. In 2007 schreef hij zelfs speciaal voor dit koor Five Seasonal Motets.

Door Grieta Felix

zaterdag 24 oktober 2009

Adrian Williams Muziek Weekend II

Op zondagmiddag 25 oktober 2009 heeft Rondo medewerking verleend aan het tweede Adrian Williams Weekend dat gehouden werd van 23 tot 25 oktober 2009.

In een bijzondere bewerking van zijn eerder gecomponeerde The Houten Promenade heeft Adrian Williams twee nieuwe composities voor Rondo geschreven. Ten eerste het lied Et Pourtant, op tekst van Calvijn, dat wij a capella zongen. Daarnaast het Fietslied Houten dat wij die middag twee keer uitvoerden met fanfare KNA Houten, o.l.v. dirigent Vincent Verhage. Het was voor ons een bijzondere ervaring om eens door een fanfare begeleid te worden. Heel leuk om mee te maken en het leverde ook nog een spontaan applaus op.

zaterdag 5 september 2009

zondag 19 april 2009

Concert ‘Ad libitum’

Houtens Kamerkoor Rondo toont prachtige veerkracht 


Het zal je maar gebeuren. Je bereidt als koor een ambitieus programma voor, en twee dagen vóór de beide concerten moet je dirigent plotseling het ziekenhuis in. Dat overkwam Houtens Kamerkoor Rondo. De 22 zangers bleken op de concerten in Wijk bij Duurstede en Houten (18/19-04-2009) van afgelopen weekend over een welluidende veerkracht te beschikken.

Het muzikale succes van de concerten was mede te danken aan de geïnspireerde leiding van invaldirigent Hans de Munnik. Hij wist zich in enkele dagen een zeker niet eenvoudig programma eigen te maken. Een programma (getiteld ‘Ad libitum’) dat nota bene geheel bestond uit een persoonlijke selectie van vaste dirigent Ad Bethlehem.

Die selectie was ambitieus en smaakvol. ‘Totentanz’ van Hugo Distler bijvoorbeeld, is een stuk voor koor en twee spreekstemmen, overtuigend vertolkt door de germanisten Carla Jeurissen en Kees Houtman. Als in een Duitstalige Elckerlyc komen allerlei personages oog in oog te staan met de Dood. Het koor zingt in een mooie mix van klassieke en modale stemvoeringen de wijze tussenbespiegelingen. ‘Totentanz’ eindigt aangrijpend, als ten slotte ook een kind de dood op zijn levenspad vindt.

Een tweede hoogtepunt vormden de ‘Vesperae solennes de confessore’ van Mozart. Stralende melodieuze muziek, waarin koorstemmen, vier zangsolisten en orkest ingenieus versmelten. Rondo had hiervoor de professionele kwaliteit in huis gehaald waar zo’n stuk om vraagt: Dianne van Giersbergen (sopraan), Olga Werner (alt), Erik Janse (tenor) en Aldert Piersma (bas) zongen uitgebalanceerd en de begeleiding van het Nederlands Begeleidingsorkest was even klankrijk als subtiel. Pas in de laatste delen werd duidelijk dat dit relatief kleine koor voor een stuk als dit letterlijk wat extra mankracht kan gebruiken.

De beperkte publieke belangstelling (met name in Wijk bij Duurstede) heeft iets van een lokale vergissing. En doet Rondo geen recht. Kennelijk weten te weinig mensen tot op welk niveau dit koor zich de afgelopen jaren heeft ontwikkeld.

Kees Adolfsen, musicus