zaterdag 24 oktober 2009

Adrian Williams Muziek Weekend II

Op zondagmiddag 25 oktober 2009 heeft Rondo medewerking verleend aan het tweede Adrian Williams Weekend dat gehouden werd van 23 tot 25 oktober 2009.

In een bijzondere bewerking van zijn eerder gecomponeerde The Houten Promenade heeft Adrian Williams twee nieuwe composities voor Rondo geschreven. Ten eerste het lied Et Pourtant, op tekst van Calvijn, dat wij a capella zongen. Daarnaast het Fietslied Houten dat wij die middag twee keer uitvoerden met fanfare KNA Houten, o.l.v. dirigent Vincent Verhage. Het was voor ons een bijzondere ervaring om eens door een fanfare begeleid te worden. Heel leuk om mee te maken en het leverde ook nog een spontaan applaus op.