zondag 29 november 2009

Concert 'Sur tous les tons'

Menselijke en goddelijke zaken verenigd

Met prachtige concerten in Nieuwegein (27 november 2009) en Houten (29 november 2009) heeft het Houtens Kamerkoor Rondo een mooi begin laten zien van de vruchtbare samenwerking met nieuwe dirigent Hans de Munnik. In alle toonaarden werd religieuze muziek van Franse componisten ten gehore gebracht waarin naast geloof, hoop en troost ook al een glimp van Kerstmis doorklonk.

En hun stem weerklonk over geheelde aarde, zo stond op de balustrade te lezen waarop het Houtens Kamerkoor Rondo zijn concert in Houten begon. Toepasselijker kon het niet. Want toegegeven, geheel de aarde is wat verdreven, maar feit is dat dit koor een prachtige heldere koorklank en groot volume weet te creëren, om vervolgens moeiteloos terug te schakelen naar heel zacht. De loepzuivere zang gekoppeld aan een gevarieerd programma van Franse componisten en Franstalige liederen leverde een fantastisch concert op met veel luister- èn kijkgenot. Het koor wisselde namelijk een aantal keren van plaats. Dat bracht niet alleen levendigheid, maar de plekken waren ook functioneel. Zo werd Tota pulchra es, een loflied voor Maria van Duruflé gezongen onder het altaarstuk waarop de Tenhemelopneming van Maria is afgebeeld, die de kerk haar naam gaf. De meeste stukken werden uitgevoerd op het podium voor het altaar. Het koor bracht de daarop aangebrachte Latijnse tekst tot uitvoering: hier worden aardse met hemelse, menselijke met goddelijke zaken verbonden: God zal zich verheugd hebben met zoveel schoonheid uit menselijke kelen.

'Rondo' dankt zijn naam aan de muziekterm rondo maar verwijst ook naar thuisbasis Houten, met namen als Het Rond en Rondeel. Het is een ambitieus koor, dat van zijn 25 leden inzet, zangervaring, stemvastheid en zelfstudie verwacht. Aspecten die nieuwe dirigent Hans de Munnik uit het muzikale hart gegrepen zijn. In mei dit jaar nam hij het dirigeerstokje over van Ad Bethlehem. Als dirigent van het Nieuwegeins Amateur Symfonieorkest en het Requiemkoor schuwt de Munnik de uitdaging evenmin en weet hij een bijna professioneel resultaat neer te zetten. Dat is hem ook bij Rondo uitstekend gelukt.

Het koor had dit jaar gekozen voor geestelijke muziek van Franse componisten. Organist Paul van der Woude zorgde voor de zeer verzorgde muzikale begeleiding. Hij speelde ook twee solostukken: Petit Offertoire van César Franck en zes van de Thirty Short Inventions van Herman Strategier, verschillend in toonsoort én sfeer, van meditatief tot uitbundig. Mooi was dat in de Franstalige liederen zang een belangrijke rol speelde: God werd aanbeden of verheerlijkt met zang. Zoals in 'Et pourtant', een tekst van Calvijn op muziek gezet door Adrian Williams: Als wij zingen, zijn we er zeker van dat God ons de woorden in de mond legt, alsof Hij zelf zingt in ons om zijn glorie te verheffen. Rondo heeft al vaker liederen van deze Engelse componist uitgevoerd. In 2007 schreef hij zelfs speciaal voor dit koor Five Seasonal Motets.

Door Grieta Felix