zaterdag 12 december 2009

Workshop Christmas Carols 2009

Op zaterdagmiddag 12 december 2009 hebben zo’n vijftig enthousiaste zangers deelgenomen aan de workshop Christmas Carols die Houtens kamerkoor Rondo ook dit jaar weer organiseerde. De middag vond plaats in een sfeervol versierde ‘Grote Geer’.

Veertig vrouwen en tien mannen, met of zonder koorervaring, verzamelden zich rond 2 uur voor de workshop. Onder leiding van dirigent Hans de Munnik ging men voortvarend aan de slag. In korte tijd studeerden de zangers vierstemmig twee bekende en twee minder bekende Carols in. Vanaf 16.45 waren bekenden en familieleden welkom om de Carols te komen beluisteren. Na een middag hard studeren mocht het resultaat er zijn. Hoogtepunt was het middeleeuwse ‘Gaudete’ dat onder begeleiding van Christmas bells en een tamboerijn werd gezongen.

Enkele reacties van de deelnemers: “Het was een hele leuke middag, graag volgend jaar weer.” “Fijn om zo met elkaar muziek te maken.” “Gezellige en zeer verzorgde middag, met voor elk wat wils.”