Over Rondo

Houtens Kamerkoor Rondo
 


Houtens Kamerkoor Rondo is een gezellig en ambitieus koor. Wij zingen wereldlijke en geestelijke muziek. Van renaissance tot nu, meestal a capella. We hebben een eigen stijl en een eigen geluid. Dat blijkt vaak uit onze eigenzinnige repertoirekeuze.

De naam Rondo
De naam Rondo verwijst naar de muziekterm rondo en naar diverse Houtense gebieden met de naam Rond, Rondeel en Rondo. Op deze manier benadrukken we de binding met onze woonplaats Houten.

Maatschappelijk betrokken
Onze leden zitten vol ideeën en initiatieven. Wij willen daar ook andere (Houtense) muziekliefhebbers bij betrekken. We organiseren daarom workshops die iedereen uit Houten kan bezoeken. En we zingen tijdens benefietconcerten.

Hoe vaak treden wij op?
We treden zeker drie keer per jaar op. Meestal twee grotere concerten en een wat kleiner (kerst)concert. Daarnaast verlenen we vaak onze medewerking aan de Cultuurnacht Houten, Vreeswijk bij kaarslicht, treden we op tijdens de activiteitenmarkt en overige korenfestivals.

Rondo vanaf 2002
Houtens Kamerkoor Rondo is opgericht in 2002. In 2012 is het tweede lustrum gevierd met een groots theaterspektakel in Cultuurhuis Schoneveld in Houten. In 2014 kwam het volgende lustrum in beeld: Hans de Munnik vijf jaar dirigent van Rondo. Op het programma stond de uitvoering van de Messiah van Händel, een grote wens van Hans. Met een scratchdag, waarvoor landelijke belangstelling bestond, en drie prachtige uitvoeringen van de Messiah in Schalkwijk, Nieuwegein en Utrecht is hier op gepaste wijze gehoor aan gegeven. Voor het koor vormde dit een organisatorisch en muzikaal huzarenstuk.
In 2017 vierden we ons derde lustrum met drie uitvoeringen van Carmina Burana in samenwerking met het Nieuwegeins Kamerkoor, het NAS en met het Utrechts kinderkoor. De concerten vonden plaats in Utrecht, Houten en Nieuwegein.

Wie zijn wij?
Rondo telt ongeveer 22 leden. We kennen kernleden (vaste koorleden) en projectleden die ons tijdelijk versterken. Voor elk project zoeken we naar de juiste stemmenverhouding die past bij de uit te voeren muziek. Tijdens onze repetitieavonden wordt veel gelachen en hard gewerkt. Onze koorleden zijn geoefende zangers die zelfstandig hun muziek kunnen instuderen. Hiervoor stellen we oefenmateriaal beschikbaar.

Belangstelling?
Je kunt vrijblijvend drie repetities bijwonen. De dirigent neemt daarna een stemtest af en beoordeelt of je stem bij de klankkleur van het koor past.

Van onze leden verwachten we het volgende:
- ambitie en inzet
- zangervaring
- stemvastheid
- zelfstudie

Praktisch
Repetities:
- Dinsdagavond van 19.45 tot 22.00 uur
- Basisschool 'Wereldwijs', Guldenslag 131, 3991 WE Houten
- Contributie 25,- per maand

Meer info
Secretariaat: Bert Boeschoten, 030-6372238, info@kamerkoorrondo.nl